Usługi dodatkowe

Oferujemy:

  • sporządzanie wniosków o zwrot VAT
  • sporządzanie rozliczeń rocznych
  • przygotowywanie dokumentów NIP-1, NIP-2, VAT-R, VAT-Z
  • obsługa kontroli organów podatkowych i ZUS
  • przygotowywanie wniosków o nie zaleganiu z podatkami oraz składkami ZUS
  • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów do US i ZUS w imieniu podatnika
  • sporządzanie sprawozdań do GUS
  • archiwizacja i przechowywanie dokumentów źródłowych i wydruków
  • sporządzanie na życzenie klienta rachunków i faktur
  • sporządzanie not korygujących