Kadry i płace

Oferujemy:

 • prowadzenie akt osobowych
 • przechowywanie akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie rejestru absencji chorobowych
 • przygotowywanie umów o pracę
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów
 • przygotowywanie świadectw pracy
 • naliczanie płac i sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników
 • sporządzanie deklaracji PIT-8AR, PIT-11, PIT-4R
 • reprezentacja w czasie kontroli US i ZUS
 • sporządzanie przelewów do ZUS i US