Księgowość

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • przygotowywanie polityki rachunkowości
 • sporządzanie planu kont
 • kwalifikowanie dowodu do księgowości
 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego CIT
 • wycena aktywów i pasywów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie przelewów do US

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - KpiR

 • sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym i księgowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego PIT
 • sporządzanie przelewów do US

PRZYCHÓD EWIDENCJONOWANY - Ryczałt

 • naliczanie zryczałtowanego podatku na podstawie ewidencji sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie przelewów do US

EWIDENCJE VAT

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • prowadzenie ewidencji świadczenia usług wewnątrzunijnych
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie przelewów do US