Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady

Zadzwoń już teraz!

665 312 403

Kadry i płace


Oferujemy:


 • prowadzenie rejestru absencji chorobowych

 • przygotowywanie umów o pracę

 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów

 • przygotowywanie świadectw pracy

 • naliczanie płac i sporządzanie list płac

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń

 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń

 • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS

 • naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS

 • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników

 • sporządzanie deklaracji PIT-8AR, PIT-11, PIT-4R

 • reprezentacja w czasie kontroli US i ZUS


Aby fiskus był syty a podatnik cały.