Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady

Zadzwoń już teraz!

665 312 403

Księgowość


KSIĘGI RACHUNKOWE


 • sporządzanie polityki rachunkowości - po uzgodnieniu z klientem

 • sporządzanie planu kont

 • kwalifikowanie dowodu do księgowości

 • dekretacja i księgowanie dokumentów

 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego CIT

 • sporządzanie sprawozdań finansowych


KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - KpiR


 • sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym i księgowym

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego PIT


PRZYCHÓD EWIDENCJONOWANY - Ryczałt


 • naliczanie zryczałtowanego podatku na podstawie ewidencji sprzedaży

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń


EWIDENCJE VAT


 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych

 • prowadzenie ewidencji świadczenia usług wewnątrzunijnych

 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego

 • sporządzanie deklaracji VAT


Aby fiskus był syty a podatnik cały.